OSTATNIA AKTUALIZACJA: 20.07.2020.
PONIŻSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI JEST PRZYGOTOWANA, ABY PRZEDSTAWIĆ NASZE PRAKTYKI W ZAKRESIE GROMADZENIA, WYKORZYSTYWANIA I UJAWNIANIA INFORMACJI PODCZAS KORZYSTANIA Z PLATFORMY ROCKETBIT.
TWOJA PRYWATNOŚĆ JEST DLA NAS WAŻNA, WIĘC NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY JESTEŚ NOWYM, CZY TEŻ STAŁYM KLIENTEM ROCKETBIT, POŚWIĘĆ TROCHĘ CZASU NA POZNANIE I ZROZUMIENIE NASZYCH ZASAD I PRAKTYK. MOŻESZ WYDRUKOWAĆ I ZACHOWAĆ KOPIĘ NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI, ALE PAMIĘTAJ, ŻE ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY DOWOLNEJ Z NASZYCH ZASAD I PRAKTYK W DOWOLNYM MOMENCIE. ALE NIE MARTW SIĘ, ZAWSZE MOŻESZ ZNALEŹĆ NAJNOWSZĄ WERSJĘ TEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI TUTAJ NA TEJ STRONIE.
WSZELKA KOMUNIKACJA W RAMACH KTÓREJ OSOBY UDOSTĘPNIAJĄ SWOJE DANE OSOBOWE Z ROCKETBIT OU JEST CHRONIONA PRZEZ TECHNOLOGIĘ PROTOKOŁU SSL SECURE LOG.

ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH
Istnieją trzy kategorie danych osobowych gromadzonych przez nasz system podczas uzyskiwania dostępu do platformy RocketBit.

1. AUTOMATYCZNIE PRZESYŁANE INFORMACJE WYSYŁANE Z KOMPUTERA LUB URZĄDZENIA MOBILNEGO.
Informacje te są powszechnie gromadzone przez większość odwiedzanych stron internetowych i mogą obejmować:
 • Identyfikatory internetowe, takie jak adres IP, nazwa domeny;
 • Dane geolokalizacyjne;
 • Informacje o urządzeniu, takie jak sprzęt, system operacyjny, przeglądarka;
 • Dane dotyczące użytkowania, takie jak aktywność systemu, informacje wewnętrzne i zewnętrzne związane ze stronami RocketBit, które odwiedzasz, informacje o strumieniu kliknięć.
2. DANE OSOBOWE I INFORMACJE FINANSOWE UDZIELONE DOBROWOLNIE
Możemy zbierać bezpośrednio od Ciebie następujące kategorie danych osobowych:
 • Dane identyfikacyjne, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy, rządowe numery identyfikacyjne (numer prawa jazdy / numer paszportu);
 • Informacje handlowe, takie jak aktywność handlowa, aktywność zleceń, depozyty, wypłaty, salda kont;
 • Informacje finansowe, takie jak informacje o koncie bankowym, numer rozliczeniowy.
3. INFORMACJE O TWOICH TRANSAKCJACH I AKTYWNOŚCIACH NA STRONIE INTERNETOWEJ
Wszystkie aktywności na twoim koncie są rejestrowane w systemie. Obejmuje to oczekujące i przeszłe transakcje, salda walutowe, wypłaty i depozyty. Ma to na celu ochronę Twojego konta, a także innych posiadaczy konta RocketBit, przed oszustwami, a także złośliwym oprogramowaniem i naruszeniami bezpieczeństwa, takimi jak oprogramowanie szpiegowskie lub inne złośliwe oprogramowanie, które może zaszkodzić Tobie lub innym użytkownikom RocketBit.

4. ZGODNOŚĆ Z RODO.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Dyrektywy UE 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. (Dyrektywa) oraz wdrożeniami dyrektywy w ustawodawstwie estońskim. Od dnia 25 maja 2018 r. Dyrektywa i estońskie ustawodawstwo oparte na dyrektywie zostały zastąpione Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanym Ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Przetwarzanie danych przez Firmę odbywa się zgodnie z RODO.

RocketBit przetwarza dane osobowe jako administrator danych (stąd firma określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych), zgodnie z postulatami dyrektywy i RODO:  
 • RocketBit, z którym Ty jako Gość zawierasz umowę podczas uzyskiwania dostępu do platformy RocketBit jako Gość, będzie działał jako Administrator danych Gości, jak opisano powyżej w rozdziale „AUTOMATYCZNIE PRZESYŁANE INFORMACJE WYSYŁANE Z KOMPUTERA LUB URZĄDZENIA MOBILNEGO”. Tylko dane wymienione w powyższym rozdziale będą zbierane od Gości.
 • W przypadku danych użytkowników, jak opisano w rozdziale „Gromadzenie danych użytkowników”, Rocketbit będzie działać jako Administrator zgodnie z RODO. Dane użytkownika będą przetwarzane przez podmiot przetwarzający będący stroną trzecią – firmą Sum and Substance, w celu zbierania i przetwarzania danych użytkowników w imieniu Rocketbit. Sum and Substance jest firmą weryfikującą tożsamość, która będzie przetwarzać dane osobowe użytkownika na potrzeby niezbędnych procedur Przeciwdziałanie praniu pieniędzy / Poznaj swojego klienta. Sum and Substance będą uzyskiwać i przetwarzać prywatne informacje użytkowników zgodnie z rozdziałem „DANE OSOBOWE I INFORMACJE FINANSOWE DOBROWOLNIE DOSTARCZONE”, podaną powyżej. Sum and Substance jest certyfikowaną firmą Weryfikującą dane osobowe posiadającą wystarczające doświadczenie i środki techniczne do wdrożenia odpowiednich technologii i środków organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie zapewniało zarówno zgodność z wymogami RODO, jak i chroniło prawa i prywatne informacje użytkownika.

Rocketbit posiada umowę o przetwarzanie danych zawartą z Sum and Substance, zapewniającą zgodność z RODO. Sum and Substance przechowuje prywatne dane na serwerach zgodnych z RODO. Wszelkie wewnętrzne przekazywanie danych odbywa się zgodnie z umową o przetwarzaniu danych.
Zgodnie z dyrektywą z 1995 r. i RODO z 25 maja 2018 r. i zapewniając zgodność z nią, Rocketbit przetwarza dane za pomocą firmy Sum and Substance, podmiotu przetwarzającego dane od użytkowników znajdujących się tylko w UE, EOG i Szwajcarii.

5. PRZECHOWYWANIE I OCHRONA INFORMACJI
 Informacje omówione w niniejszej polityce prywatności ograniczają się do danych osobowych, które mogą posłużyć do identyfikacji konkretnej osoby. Różni się to od informacji anonimowych, których w żaden sposób nie można wykorzystać do identyfikacji użytkownika. Wszystkie przechowywane przez nas informacje, które mogą w jakikolwiek sposób zostać wykorzystane do identyfikacji użytkownika, są traktowane z największą ostrożnością. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Zapobiegamy wykorzystywaniu wszystkich dostępnych nam technologii w przypadku nieautoryzowanego użycia, dostępu, wycieku, zmian lub utraty danych osobowych użytkownika.
W tym celu przechowujemy wszystkie informacje o klientach w bezpiecznych środowiskach. Informacje o Blockchain są przechowywane w chłodni, w trybie offline. Przestrzegamy wszystkich przepisów regionalnych i międzynarodowych w zakresie ochrony prywatności i informacji naszych klientów. Ograniczamy dostęp do całej naszej infrastruktury zarówno fizycznej, jak i internetowej. Zezwalamy na dostęp do informacji o klientach tylko pracownikom, którzy potrzebują dostępu do wypełniania swoich obowiązków zawodowych. Wszyscy pracownicy posiadający dostęp do poufnych informacji są monitorowani. Nie udostępniamy Twoich danych osobowych stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków opisanych poniżej:
 • Usługodawcy. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe zewnętrznym usługodawcom w celach biznesowych lub komercyjnych. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane w celu umożliwienia świadczenia nam usług, w tym weryfikacji tożsamości, wykrywania oszustw i zapobiegania im, wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa, przetwarzania płatności, obsługi klienta, analizy danych, technologii informacyjnej, reklamy, marketingu, przetwarzania danych, infrastruktury sieciowej, przechowywania, monitorowanie transakcji i raportowanie podatkowe. Udostępniamy Twoje dane osobowe tym dostawcom usług tylko po to, aby mogli świadczyć nam usługi, a my zabraniamy naszym dostawcom usług wykorzystywania lub ujawniania Twoich danych osobowych w jakimkolwiek innym celu. Nasi zewnętrzni usługodawcy podlegają ścisłym obowiązkom zachowania poufności.
 • Organy ścigania. Możemy być zmuszeni do udostępniania Twoich danych osobowych organom ścigania, urzędnikom rządowym i organom regulacyjnym.
 • Transakcje korporacyjne. Możemy ujawnić dane osobowe w przypadku proponowanej lub skonsumowanej fuzji, przejęcia, reorganizacji, sprzedaży aktywów lub podobnej transakcji korporacyjnej lub w przypadku upadłości lub rozwiązania.
 • Profesjonalni doradcy. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe naszym profesjonalnym doradcom, w tym prawnym, księgowym lub innym usługom konsultingowym do celów audytu lub w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych.
 • Zgoda. Możemy udostępniać lub ujawniać Twoje dane za twoją zgodą.
Jeśli zdecydujemy się zmodyfikować cel, w jakim dane osobowe są gromadzone i wykorzystywane, zmienimy niniejszą Politykę prywatności.
Bezpiecznie przechowujemy wszystkie informacje o klientach przez cały okres korzystania z RocketBit, a także przez okres do pięciu lat po tym, aby zachować zgodność ze wszystkimi przepisami prawa i rozwiązywać wszelkie spory dotyczące historii transakcji.

6. KORZYSTANIE Z INFORMACJI
Informacje, które zbieramy, mają przede wszystkim na celu ułatwienie dostępu do konta i zapewnienie płynnej funkcjonalności strony i jej funkcji. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do następujących celów:
 • Zapewnić Państwu nasze usługi. Używamy Twoich danych osobowych w celu świadczenia naszych usług zgodnie z warunkami naszej Umowy użytkownika. Na przykład, aby ułatwić przesyłanie pieniędzy fiducjarnych na i z konta użytkownika, musimy znać informacje finansowe użytkownika.
 • Zgodność z wymogami prawnymi i regulacyjnymi. Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami. Na przykład, mamy wymagania dotyczące weryfikacji tożsamości w celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy w wielu jurysdykcjach.
 • Wykrywanie i zapobieganie oszustwom. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykrywania i zapobiegania oszustwom na Twoim koncie, co jest szczególnie ważne, biorąc pod uwagę nieodwracalny charakter transakcji kryptowalutowych.
 • Ochrona bezpieczeństwa i integralności naszych usług. Używamy Twoich danych osobowych, aby wspierać naszą mentalność na pierwszym miejscu w zakresie bezpieczeństwa. Aby zapewnić bezpieczeństwo Twojego konta i giełdy, musimy przetwarzać Twoje dane osobowe, w tym informacje o Twoim urządzeniu i Twojej aktywności na giełdzie, a także inne istotne informacje.
 • Zapewnienie obsługi klienta. Przetwarzamy Twoje dane osobowe za każdym razem, gdy kontaktujesz się z naszym Zespołem obsługi klienta w przypadku problemów wynikających z twojego konta.
 • Optymalizacja i ulepszanie naszych usług. Używamy Twoich danych osobowych, aby zrozumieć, w jaki sposób nasze produkty i usługi są wykorzystywane, aby pomóc nam ulepszyć nasze usługi i opracowywać nowe produkty.
 • Sprzedawaj nasze produkty. Możemy kontaktować się z Tobą w celu uzyskania informacji o naszych produktach i usługach. Zrobimy to tylko za twoją zgodą, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.
 • Inne cele biznesowe. Możemy wykorzystywać Twoje informacje do dodatkowych celów, jeśli cel ten zostanie ujawniony przed zebraniem informacji lub jeśli uzyskamy Twoją zgodę.
 • RocketBit.io nie będzie wykorzystywać Twoich danych osobowych w żaden inny sposób niż cele wymienione powyżej, chyba że za Twoją wyraźną zgodą. Możemy zażądać takiej zgody w rzadkich przypadkach, gdy na przykład udostępnianie Twoich danych może ulepszyć nasz serwis lub ułatwić ogólne korzystanie z usług. Zawsze będziesz mieć możliwość zaakceptowania lub odrzucenia udostępniania swoich informacji w ten sposób.

7. UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI STRONOM TRZECIM
Nie udostępniamy danych osobowych stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków opisanych poniżej:
 • Usługodawcy. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe zewnętrznym usługodawcom w celach biznesowych lub komercyjnych. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane w celu umożliwienia świadczenia nam usług, w tym weryfikacji tożsamości, wykrywania oszustw i zapobiegania im, wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa, przetwarzania płatności, obsługi klienta, analizy danych, technologii informacyjnej, reklamy, marketingu, przetwarzania danych, infrastruktury sieciowej, przechowywania, monitorowanie transakcji i raportowanie podatkowe. Udostępniamy Twoje dane osobowe tym dostawcom usług tylko po to, aby mogli świadczyć nam usługi, a my zabraniamy naszym dostawcom usług wykorzystywania lub ujawniania Twoich danych osobowych w jakimkolwiek innym celu. Nasi zewnętrzni usługodawcy podlegają ścisłym obowiązkom zachowania poufności.
 • Organy ścigania. Możemy być zmuszeni do udostępniania Twoich danych osobowych organom ścigania, urzędnikom rządowym i organom regulacyjnym.
 • Transakcje korporacyjne. Możemy ujawnić dane osobowe w przypadku proponowanej lub skonsumowanej fuzji, przejęcia, reorganizacji, sprzedaży aktywów lub podobnej transakcji korporacyjnej lub w przypadku upadłości lub rozwiązania.
 • Profesjonalni doradcy. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe naszym profesjonalnym doradcom, w tym prawnym, księgowym lub innym usługom konsultingowym do celów audytu lub w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych.
 • Zgoda. Możemy udostępniać lub ujawniać Twoje dane za twoją zgodą.
Jeśli zdecydujemy się zmodyfikować cel, w jakim dane osobowe są gromadzone i wykorzystywane, zmienimy niniejszą Politykę prywatności.

8. WYKORZYSTANIE TWOICH INFORMACJI DO MARKETINGU
RocketBit w żadnym wypadku nie udostępnia ani nie sprzedaje danych osobowych naszych klientów osobom trzecim w celu marketingu. Wszelkie kontakty, które nawiązujemy z naszymi klientami, są związane z Twoim kontem i powiadomieniami dotyczącymi transakcji lub innych zmian. Każda komunikacja, którą wykonujemy w celach marketingowych lub niezwiązana konkretnie z Twoim kontem, będzie zawierać opcję anulowania subskrypcji. Zawsze będziesz mógł zrezygnować z dowolnego rodzaju komunikacji od nas, z wyjątkiem określonych powiadomień dotyczących konta.

9. KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE
Pliki cookie są zwykle przechowywane na dysku twardym komputera, który przypisuje komputerowi niepowtarzalną identyfikację. Możemy również używać plików cookie przechowywanych w wiadomościach e-mail, aby pomóc nam potwierdzić odbiór i odpowiedzieć na Twoje wiadomości e-mail. Możemy również korzystać z usługodawców, którzy umieszczają pliki cookie na dysku twardym komputera i otrzymają wybrane przez nas informacje, które dają nam informacje o tym, w jaki sposób nasi użytkownicy i goście poruszają się na naszej stronie, jakie produkty są przeglądane oraz ogólne informacje o transakcjach.
Informacje zebrane z plików cookie są wykorzystywane przez nas do oceny wydajności naszej witryny, analizowania trendów, określania trudności, jakie mogą napotkać nasi goście podczas uzyskiwania dostępu do naszej witryny oraz do administrowania platformą. Potrzebujemy tych informacji, aby poprawić jakość naszego serwisu.
Zgadzasz się, że możemy używać funkcji przeglądarki znanej jako „cookie” do celów opisanych powyżej.

10. TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI

Szanujemy Twoje prawa do prywatności i dlatego możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie i zażądać: dostępu, usunięcia, zmiany lub aktualizacji wszelkich danych osobowych dotyczących Ciebie lub zaprzestania dalszego wykorzystywania Twoich danych osobowych lub usunięcia Twoich danych osobowych.
Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą sposobu postępowania z Twoimi danymi osobowymi, skontaktuj się z nami bezpośrednio pod adresem [email protected]
Jeśli nie jesteś zadowolony z naszej odpowiedzi lub uważasz, że zbieramy lub przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz
złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych.
Centrum pomocy
Cancel